Cần phải làm gì khi công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội?

Theo quy định của pháp luật, khi công ty có người lao động nghỉ việc thì người sử dụng lao động phải tiến hành thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tại công ty để người lao động có thể hưởng các chế độ bảo hiểm cũng như tra cứu quá trình đóng bảo hiểm xã hội. Thực tế có một số trường hợp công ty không trả sổ bảo hiểm cho người lao động vì các lý do khác nhau. Trong tình huống này, người lao động cần phải làm gì? Thời hạn trả sổ bảo hiểm cho người lao động là trong bao lâu?

1. Thời hạn trả sổ bảo hiểm cho người lao động

Theo khoản 1 Điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất (Luật BHXH), sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội… Người lao động có quyền được cấp và quản lý sổ bảo hiểm.

Đồng thời theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật này, người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo quản sổ bảo hiểm xã hội của người lao động trong thời gian người lao động còn làm việc và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc.

Theo khoản 2, 3 Điều 47 Bộ luật Lao động, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Người sử dụng lao động phải hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác của người lao động mà người sử dụng lao động đã giữ lại.

Như vậy, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, công ty có trách nhiệm phải hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

2. Cần làm gì khi công ty không trả sổ bảo hiểm?

Việc công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động có thể vi phạm điều cấm của Luật BHXH tại khoản 6 Điều 17, cản trở gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động.

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 24/2018/NĐ-CP, trong trường hợp công ty cố tình không trả sổ BHXH, người lao động có thể làm đơn khiếu nại lên Giám đốc công ty hoặc thông qua tổ chức Công đoàn tại công ty để khiếu nại về việc không trả sổ bảo hiểm xã hội.

Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, người lao động có thể gửi đơn đến Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi công ty đặt trụ sở chính để được giải quyết khiếu nại lần hai.

Mặt khác, hành vi sai phạm của công ty còn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 88/2015/NĐ-CP. 

Doanh nghiệp ồ ạt đăng ký hóa đơn điện tử trong quý I/2020

Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Sửa đổi quá một lần thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động hoặc khi sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động làm thay đổi loại hợp đồng lao động đã giao kết; không thực hiện đúng quy định về thời hạn thanh toán các khoản về quyền lợi của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động; không trả hoặc trả không đủ tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định của pháp luật; không trả hoặc trả không đủ tiền bồi thường cho người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; không hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại những giấy tờ khác đã giữ của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây: 

Vì sao phải lập báo cáo tài chính?

– Mức phạt 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

– Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

– Xử phạt 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

– Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

– DN bị xử phạt từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

 

Có thể bạn quan tâm;

Cách xóa 1 trang trong word

Cách xoay ngang 1 trang giấy trong word 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *