Đất nằm trong quy hoạch có được cấp sổ đỏ không?

Sổ đỏ hay còn gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được cấp cho những người và những khu đất có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Có sổ đỏ thì việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất sẽ trở nên dễ dàng hơn cũng như tránh được những rủi ro pháp lý. Do đó, việc xin cấp sổ đỏ là thủ tục mà người sử dụng đất phải thực hiện. Tuy nhiên, đất quy hoạch có được cấp sổ đỏ không?

Đất nằm trong quy hoạch có được cấp sổ đỏ không?

Đất nằm trong diện quy hoạch có được cấp sổ đỏ không là câu hỏi mà chưa có câu trả lời rõ ràng cho nhiều người dân. Trên thực tế có những thửa đất nằm trong quy hoạch vẫn được cấp sổ đỏ. Hầu hết những thửa đất nằm trong quy hoạch không được cấp sổ đỏ. Vậy để trả lời rõ ràng là thửa đất nằm trong quy hoạch thế nào thì được cấp sổ đỏ? Ta cần phân biệt được các loại quy hoạch hiện nay.

Trường hợp đất nằm trong quy hoạch không được cấp sổ đỏ

Đất nằm trong quy hoạch là loại đất được quy định khá chặt chẽ về mặt pháp lý vì để tránh những rủi ro trong quá trình giao dịch dân sự. Nhiều gia đình ở trong vùng quy hoạch mà như bị mất quyền sở hữu đất. Trường hợp không được cấp sổ đỏ chính là: Đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất hàng năm

Đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất hàng năm thì trường hợp này không nằm trong diện được cấp sổ đỏ.
Theo điều 49 luật đất đai 2013 quy định:

  • Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp Quận/Huyện, người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng và thu hồi đất, theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm.
  • Trường hợp có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Đất quy hoạch có được phép cấp sổ đỏ hay không?
Đất quy hoạch có được phép cấp sổ đỏ hay không?

Mặt khác tại khoản 6, Điều 19, nghị định số 43/2014/NĐ-CP trường hợp không được cấp sổ đỏ là: nếu đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, trường hợp này là đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp quận huyện ( dựa trên bản quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt). Ví dụ hiện tại đang là đất nông nghiệp nhưng kế hoạch là đất phi nông nghiệp thì có thể chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp. Còn nếu không muốn làm chuyển mục đích sử dụng đất; thì phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng nên cấm xây dựng và trồng cây lâu năm.

Theo quy định tại điều 49 Luật đất đai 2013: Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  • Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  • Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

“Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được công bố công khai, người có đất thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất”.

Theo Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

  • Trường hợp đã có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà nay diện tích đất lấn, chiếm không còn thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng; không thuộc chỉ giới xây dựng đường giao thông; không có mục đích sử dụng cho trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp và công trình công cộng khác thì người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
  • Trường hợp lấn, chiếm đất và nay đang sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp hoặc làm nhà ở và không thuộc quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, xây dựng công trình hạ tầng công cộng thì người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp đất nằm trong quy hoạch được cấp sổ đỏ

Đất nằm trong quy hoạch treo là đất nằm trong quy hoạch chậm triển khai từ 3 năm trở lên sẽ thuộc diện được cấp sổ đỏ.

Quy hoạch treo có làm được sổ đỏ không?

Quy hoạch treo có làm được sổ đỏ không thì câu trả lời là có, thửa đất trong quy hoạch treo sẽ được phép cấp sổ đỏ căn cứ theo quy định tại điều 49 Luật đất đai 2013:

  • Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp Quận/Huyện thì người dử dụng đất được tiếp tục sử dụng và thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  • Được hiểu là: còn phải xem mục đích sử dụng hiện tại và quy hoạch có như nhau không. Còn không như nhau giống thì người sử dụng đất vẫn sử dụng đất với mục đích cũ cho đến khi có kế hoạch sử dụng đất hàng năm được ban hành thì mới được chuyển đổi và cấp sổ với mục đích sử dụng đất mới.

Trên đây là những thông tin về đất nằm trong quy hoạch có được cấp sổ đỏ không. YouHomes mong rằng sẽ đem đến cho các bạn đọc những thông tin bổ ích.

>>>>>>>>>> Luật quy hoạch đô thị

>>>>>>>>>> Mẫu hợp đồng thuê nhà

Xem thêm: Người trẻ mua nhà trả góp thế nào là thông minh?

Có thể bạn quan tâm;

Cách xóa 1 trang trong word

Cách xoay ngang 1 trang giấy trong word 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *