Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán phải nộp những thuế gì?

Khi cá nhân, hộ kinh doanh thuộc diện nộp thuế theo phương pháp khoán (thuế khoán) thì có trách nhiệm phải nộp các loại thuế bao gồm lệ phí môn bài, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Mức thuế suất sẽ được quy định tùy thuộc vào từng nhóm ngành nghề kinh doanh khác nhau. Bên cạnh việc tham khảo về mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử, về phương pháp tính thuế, hộ kinh doanh có thể tham khảo chi tiết những loại thuế phải nộp thông qua bài viết dưới đây.

1. Lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Khoản 2, Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài quy định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

Mức phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

2. Thuế giá trị gia tăng và Thuế thu nhập cá nhân khi nộp thuế theo phương pháp khoán

2.1. Đối tượng không chịu thuế GTGT

Theo khoản 1 điều 1 Luật số 106/2016/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế, đối tượng không chịu thuế gồm “Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu”.

Ngoài ra, khoản 1 điều 3 Luật sửa đổi một số  điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 quy định bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT, đó là “Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác”

2.2. Người nộp thuế

Điều 1, Thông tư số 92/2015/TT-BTC quy định về người nộp thuế ( không phải là cá nhân, hộ gia đình kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống) như sau: Người nộp thuế là cá nhân cư trú bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là cá nhân kinh doanh). Lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh bao gồm cả một số trường hợp sau:

– Hành nghề độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

– Làm đại lý bán đúng giá đối với đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cá nhân trực tiếp ký hợp đồng với công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

– Hợp tác kinh doanh với tổ chức.

– Sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản không đáp ứng điều kiện được miễn thuế.

Doanh nghiệp ồ ạt đăng ký hóa đơn điện tử trong quý I/2020 

Vì sao phải lập báo cáo tài chính?

2.3. Thuế suất thuế giá trị gia tăng và thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với hộ khoán

Tiết b.1, Điểm b, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC quy định tỷ lệ thuế tính trên doanh thu với cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán:

Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm có tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

– Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5% đối với phân phối, cung cấp hàng hóa.

– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.

– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

– Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1%.

 

Có thể bạn quan tâm;

Cách xóa 1 trang trong word

Cách xoay ngang 1 trang giấy trong word 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *